Podmiot P.W. SONCAS-3, NIP: 672-206-86-54 uzyskał subwencję finansową w kwocie 108 000,00 PLN,
w ramach programu rządowego” Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm.