„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „ZAKUP JACHTÓW ŻAGLOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM Z PRZEZNACZENIEM NA WYNAJEM, W RAMACH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO SONCAS-3 MIKOŁAJ CHODUBSKI Z POŁCZYNA-ZDROJU”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji: 350.420,00zł, w tym ze środków EFRROW 198.082,00 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD

Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat średniorocznie, liczba utrzymanych miejsc pracy – 1 etat średniorocznie, liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt., liczba zrealizowanych celów rozwojowych – 1 szt.