„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „ZAKUP JACHTÓW ŻAGLOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM Z PRZEZNACZENIEM NA WYNAJEM, W RAMACH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO SONCAS-3 MIKOŁAJ CHODUBSKI Z POŁCZYNA-ZDROJU”,
Mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa oparty o wprowadzenie usług czarterowych jachtów, zwiększenie zatrudnienia, w tym z grupy defaworyzowanej, zatrudnienie i wdrożenie do pracy nowego pracownika oraz podniesienie kompetencji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.
Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat średniorocznie, liczba utrzymanych miejsc pracy – 1 etat średniorocznie, liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt., liczba zrealizowanych celów rozwojowych – 1 szt.